Normy oświetleniowe – Porady & Produkty

Normy oświetleniowe – Porady & Produkty

Przepisy BHP pracy, wymagają od właścicieli firm, zapewnienia dobrych warunków do pracy, w tym odpowiedniego natężenia sztucznego światła.

Normy świetlne są określone według zastosowania danego obiektu.

Normą regulującą wymagania względem oświetlenia jest PN-EN 12464-1:2004: Lampy zainstalowane w obiekcie muszą emitować tyle światła żeby normy były spełnione.

Wykaz norm oświetleniowych:

*Strefy komunikacyjne

-Strefy komunikacji i korytarze [100 lx; 150 lx, gdy pojazdy są na drodze]

-Schody, ruchome schody i chodniki [150 lx]

-Rampy, zatoki załadunkowe [150 lx]

*Pomieszczenia magazynowe/chłodnie

-Składy i magazyny [100 lx; 200 lx, jeśli stale przebywają ludzie]

-Strefy pakowania i wysyłania [300 lx]

*Strefy magazynowe z regałami

-Przejścia bez obsługi [20 lx]

-Przejścia z obsługą [150 lx]

-Stanowiska kontroli [150 lx]

*Biura

-Segregowanie, kopiowanie, itd. [300 lx]

-Pisanie ręczne, obsługiwanie klawiatury, czytanie, przetwarzanie danych [500 lx]


Napisz do nas, przygotujemy dla Ciebie wycenę!

    Zamów wycenę do domu, do biura, gdzie tylko potrzebujesz!

    - kliknij aby skopiować